MU Long Châu | TEST: 10/10 - OPEN: 12/10

HƯỚNG DẪN ÉP SÓI TINH - FENRIR

Ép sói tinh thường


Sói tinh thường

- Danh sách nguyên liệu:


Nguyên liệu ép sói tinh thường

Bước 1: Tạo Mảnh Sừng

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 

 • + 20 mảnh vỡ áo giáp
 • + 20 bảo hộ nữ thần
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

- Tỉ lệ thành công: 70%.

- Nếu thành công, nhận được 1 mảnh sừng.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Nguyên liệu ép mảnh sừng

Bước 2: Tạo Sừng Gãy

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 

 • + 5 mảnh sừng
 • + 10 nanh sói
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

- Tỉ lệ thành công: 50%.

- Nếu thành công, nhận được 1 sừng gãy.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Nguyên liệu ép sừng gãy

Bước 3: Tạo Sói Tinh Thường

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 

 • + 1 sừng gãy
 • + 3 Ngọc Sinh Mệnh
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

- Tỉ lệ thành công: 30%.

- Nếu thành công, nhận được 1 linh hồn sói tinh.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Nguyên liệu ép sói thường

Ép sói tinh tấn công


Sói tinh tấn công

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + 1 linh hồn sói tinh
 • + 5 Ngọc Sinh Mệnh
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • + Các loại vũ khí tấn công cấp độ +4 trở lên và option +4 trở lên

 

- Tỉ lệ thành công: 79%.

- Nếu thành công, nhận được 1 sói tấn công.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 

Ép sói tinh phòng thủ


Sói tinh phòng thủ

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + 1 linh hồn sói tinh
 • + 5 Ngọc Sinh Mệnh
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • + Các loại vũ khí chống đỡ cấp độ +4 trở lên và option +4 trở lên

 

- Tỉ lệ thành công: 79%.

- Nếu thành công, nhận được 1 sói phòng thủ.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 

Sửa chữa và phục hồi

- Có thể sửa chữa sừng của Fenrir nhưng không thể phục hồi.

- Sói Tinh mang độ bền tối đa (255), nếu bị tấn công thì tính bền giảm.

- Sử dụng Ngọc Ước Nguyện (Bless) để sửa chữa. Click chuột trái vào ngọc Bless, sau khi đặt trên Linh hồn Sói tinh thì có thể chọn sửa chữa hay không sửa chữa. Nếu việc sửa chữa thất bại thì ngọc Bless biến mất nhưng mà sừng của Fenrir không bị biến mất.
 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Lịch Open chính thức Máy chủ MU Long Châu - 13h ngày 12/10 [đọc: 2703] 10-10-2023
Tặng 2 lần ReLife = 27.000 point và 2 tỷ Zen khi tạo nhân vật trong thời gian Test [đọc: 1621] 10-10-2023
Tặng 10 triệu vnd trong tài khoản để Test đồ Webshop [đọc: 1251] 10-10-2023
Cần đọc ngay để tránh bị lừa đảo, giả mạo [đọc: 1121] 10-10-2023
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 1816] 10-10-2023
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 2312] 10-10-2023
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 681] 10-10-2023
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 652] 10-10-2023
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 2132] 10-10-2023
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 2837] 10-10-2023
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 2135] 10-10-2023
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 1990] 10-10-2023
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 2628] 10-10-2023
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 2285] 10-10-2023
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 2447] 10-10-2023
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 2272] 10-10-2023
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 2652] 10-10-2023
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 2641] 10-10-2023
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 2916] 10-10-2023
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 2222] 10-10-2023
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 2158] 10-10-2023
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 2457] 10-10-2023
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 2213] 10-10-2023
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 2332] 10-10-2023